پارا SMC-PLUS

print

زمانی که صحبت از ورزش و ورزشکار می شود، همه یا به فوتبال فکر می کنند و یا ورزشکاران حاضر در المپیک و متاسفانه کمتر فردی ذهنش سراغ قهرمانهایی می رود که با تمام مشکلات مدالهایی رنگارنگ برای کشورمان به ارمغان آورده اند. قهرمانهای جانبازی و معلولی که هرکدام با کوهی از انگیزه بر مشکلات جسمانی خود غلبه کرده و در ورزش به موفقیت هایی دست یافته اند که آرزوی بسیاری از ورزشکاران می باشد.

SMC-PLUS خدمات ویژه ای برای این عزیزان درنظر گرفته و با حمایت بیشتر خود از این قهرمانان قصد دارد گوشه ای از فعالیت سخت آنها را جبران کند. پاراپرسیسی ها، قهرمانان واقعی این کشور هستند.

اشتراک بگذارید :