همکاران ما

print

SMC-PLUS به عنوان اولین شرکتی که در زمینه ورزش به صورت تخصصی در حال فعالیت است و سعی دارد تمام مسائل مختلف ورزشی را پوشش دهد، به طور حتم احتیاج به همکارهای مختلفی دارد. همکارهایی که در کشورهای مختلف جهان هرکدام به نوعی فعالیت شان با SMC-PLUS یکی است و SMC-PLUS با دقت و وسواس خاصی برخی از بهترین های آنها را انتخاب کرده تا در مسائل مختلف با آنها همکاری داشته باشد.

برگزاری اردوهای مختلف ورزشی، ترانسفر ورزشکاران و حضور در مسابقات مختلف از جمله همکاری هایی است که SMC-PLUS با شرکای مطرح خارجی خود خواهد داشت.

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن donot-cruck-1024x196.jpg است