تیم یابی

print

اگر به عنوان یک استعداد  هنوز  توسط مربیان کشف  نشده و نتوانسته اید قراردادی با یک باشگاه ببندید اصلا نگران نباشید.

کافی است استعدادیابهای مختصص SMC-PLUS استعداد ورزشی شما را تایید کنند تا تیم حرفه ای SMC-PLUS در اسرع وقت برای شما یک باشگاه مناسب پیدا کند و بتوانید ورزش خود را به صورت حرفه ای ادامه دهید.

اشتراک بگذارید :