ایجنت ورزشی و مشاوره حقوقی

print

تمام اهالی ورزش، از ورزشکار تا مربی، نیازمند یک مشاور و راهنمایی مناسب هستند. مشاوری که بتواند بهترین تصمیم را برای آینده شان بگیرد و قراردادی برای آنها تنظیم کند که بیشترین منفعت را داشته باشد.

یکی از مهمترین خدمات SMC-PLUS برای اهالی ورزش معرفی آنها به کارگزاران و مشاوران برتر ایران و جهان می باشد. برای آنکه حرفه ای باشید، مشاوران حرفه ای نیاز دارید. کافی است با ما تماس بگیرید

اشتراک بگذارید :