اسپانسرینگ و حامیان مالی

print

امروزه برگزاری هر رویدادی نیازمند به استفاده از منابع مالی است، از طرفی شرکت هایی که نیاز به تبلیغ و دیده شدن برای فروش کالای خود و یا رونق بازارشان دارند نیاز به شرکتی دارند که بتواند آن ها را با کمترین قیمت به بیشترین مخاطب معرفی کند.

SMC-PLUS در این زمینه صاحب سبک است و تلاش می کند با جذب حامیان مالی و معرفی آن ها به مسئولان برگزاری یک رویداد ورزشی، هر دو طرف را به سوددهی برساند.