پیشکسوتان

print

متاسفانه مظلوم ترین قشر در ورزش، پیشکسوتان هستند. قهرمانان و ورزشکارانی که وقتی از دنیای حرفه ای فاصله می گیرند به تدریج به ورطه فراموشی سپرده شده و دیگر نامی از آنها به گوش نمی رسد. افرادی با سالها تجربه که اگر در مسیر صحیح از آنها استفاده کنیم، می توانیم تحولی شگرف در ورزش کشورمان داشته باشیم.

SMC-PLUS قصد دارد این موقعیت را برای پیشکسوتان فراهم آورد تا از تجربه و انرژی آنها بهره بهتری بتوان برد. معرفی پیشکسوتان به ورزشکاران حرفه ای و حضور آنها کنار قهرمانان از جمله فعالیت های SMC-PLUS می باشد. هر قهرمانی می تواند یک قهرمان سابق و بازنشسته را کنار خود به عنوان مشاور داشته باشد تا برای پیمودن مسیر سخت قهرمانی، یک همراه با تجربه داشته باشد.

SMC-PLUS هیچگاه قهرمانهای قدیمی و دوست داشتنی ایران را فراموش نخواهد کرد.

اشتراک بگذارید :